Recent posts

Cập nhật các căn hộ cho thuê tại dự án rivergate

tháng 9 28, 2017 0 Comments

BẢNG GIÁ CHO THUÊ CĂN HỘ RIVERGATE Q4


Căn hộ diện tích 55.8 m2 (1PN, 1WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 650 USD / tháng

Căn hộ diện tích 55.8 m2 (1PN, 1WC) nội thất cao cấp giá thuê từ: 800 USD / tháng


Căn hộ diện tích 72.8 m2 (2PN, 2WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 850 USD / tháng


Căn hộ diện tích 72.8 m2 (2PN, 2WC) nội thất cao cấp giá thuê từ: 1100 USD / tháng


Căn hộ diện tích 75.53 m2 (2PN, 2WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 900 USD / tháng


Căn hộ diện tích 75.53 m2 (2PN, 2WC) đầy đủ nội thất giá thuê từ: 1200 USD / tháng


Căn hộ diện tích 89.63 m2 (3PN, 2WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 1100 USD / tháng


Căn hộ diện tích 89.63 m2 (3PN, 2WC) đầy đủ nội thất giá thuê từ: 1400 USD / tháng


Căn hộ diện tích 95.79 m2 (3PN, 2WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 1150 USD / tháng


Căn hộ diện tích 95.79 m2 (3PN, 2WC) đầy đủ nội thất giá thuê từ: 1500 USD / tháng


Căn hộ diện tích 108.81 m2 (3PN, 2WC) nội thất cơ bản giá thuê từ: 1300 USD / tháng


Căn hộ diện tích 108.81 m2 (3PN, 3WC) đầy đủ nội thất giá thuê từ: 1800 USD / tháng


0 nhận xét: